500.000 - 1 triệu

> Danh sách chính hãng, tốt nhất